• Arheološka dediščina
  Arheološka dediščina
 • Naravne znamenitosti
  Naravne znamenitosti
 • Naravne vrednote
  Naravne vrednote
 • Sakralna dediščina
  Sakralna dediščina
 • Spomeniki NOB
  Spomeniki NOB
 • Stavbe
  Stavbe
 • Turistična ponudba
  Turistična ponudba
 • Zemljevid z označenimi lokacijami
  Zemljevid z označenimi lokacijami

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je na osnovi podane vloge društvu REVIVAS Škale z odločbo z dne 30. 12. 2013 podelilo status v javnem interesu na področju kulture. V obrazložitvi je zapisalo, da društvo svoj namen in cilje uresničuje na področju varovanja kulturne dediščine ter da razvija in izvaja programe in projekte, ki prispevajo k ohranjanju krajevne kulturne dediščine.

Društvo REVIVAS Škale skladno s svojim statutom deluje v javnem interesu na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, razvoja podeželja in turizma. Za status v javnem interesu bi lahko tako teoretično zaprosilo tudi na ministrstvih, pristojnih za gospodarstvo, kmetijstvo in okolje, a so pri teh pogoji za pridobitev statusa zelo oteženi.

Z uvrstitvijo na seznam upravičencev do donacij za leto 2014, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 44/14, so bili izpolnjeni vsi pogoji, da lahko zavezanci za dohodnino namenijo del dohodnine tudi društvu REVIVAS Škale. Sklep s priloženim seznamom upravičencev je objavljen na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2014-01-1814, naše društvo pa najdete na strani 38, 4. vrstica.

Vsem, ki boste do konca decembra 2014 na pristojni davčni urad oddali izpolnjen obrazec »ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije« ter poleg svojih podatkov vanj vpisali še

 

Ime oziroma naziv upravičenca: REVIVAS-DRUŠTVO ZA OŽIVITEV IN PROMOCIJO VASI ŠKALE

Davčna številka upravičenca: 15695794

Odstotek (%): 0,5 %,

 

bomo zelo hvaležni. To bo pomenilo, da ste majhen delček dohodnine, ki vam jo je odmerila država, preusmerili točno tja, kamor želite, da pride. Ta pomoč vas nič ne stane, nam pa zelo veliko pomeni vsak dodatni evro, ki ga lahko pridobimo za izvajanje naši dejavnosti, predvsem za ohranjanje dediščine.

Pristojni davčni urad za območje upravne enote Velenje je v Velenju, Kopališka cesta 2 a (ob avtobusni postaji). Obrazce lahko izpolnite in oddate tudi ob dogodkih, ki jih bomo še izvedli oziroma na njih sodelovali do konca leta, mi pa bomo poskrbeli, da pridejo pravočasno na davčni urad.

Obrazec »ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije« najdete v rubriki dokumenti ali tukaj.

Če želite pomagati tudi drugim društvom in organizacijam, navedenim v seznamu prejemnikov donacij (to je namreč pogoj, da bo vaša želja uslišana!), navedite v obrazec več upravičencev in v stolpec »odstotek (%) eno od možnih številk 0,5 %, 0,4 %, 0,3 %, 0,2 %, 0,1 % (seštevek vseh ne sme biti večji kot 0,5 %).

Več o statusu društva v javnem interesu in donacijah dohodnine je v rubriki Delovanje v javnem interesu.

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Za Prijavo / Registracijo morate omogočiti Piškotke v nasprotnem primeru ta ni mogoča. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh? .

Preveri direktivo o piškotkih.

Preprečili ste nalaganje piškotkov. Odločitev lahko prekličete.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Škale 85b, 3320 Velenje, Slovenija

info@revivas-skale.si

041-673-334

https://revivas-skale.si/