• Arheološka dediščina
  Arheološka dediščina
 • Naravne znamenitosti
  Naravne znamenitosti
 • Naravne vrednote
  Naravne vrednote
 • Sakralna dediščina
  Sakralna dediščina
 • Spomeniki NOB
  Spomeniki NOB
 • Stavbe
  Stavbe
 • Turistična ponudba
  Turistična ponudba
 • Zemljevid z označenimi lokacijami
  Zemljevid z označenimi lokacijami

Skladno z zakonom o društvih lahko društvo pridobi status društva v javnem interesu, če deluje na enem izmed v zakonu navedenih področij, če to delovanje presega interese njegovih članov in je splošno koristno ter če izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa zakon in predpisi pristojnega ministrstva. Področja so zelo raznolika, na primer kultura, vzgoja in izobraževanje, zdravstveno varstvo, socialno varstvo, varstvo okolja, šport, gospodarstvo, kmetijstvo itd.

Pristojno ministrstvo (glede na dejavnost društva) določi podrobnejše kriterije, ki jih je potrebno izpolnjevati ter na osnovi popolne vloge podeli status društva v javnem interesu. Pri odločanju lahko sodeluje več ministrstev, če društvo deluje na več področjih. Nekatera področja imajo za to tudi poseben zakon in omogočajo pridobitev statusa v javnem interesu tudi drugim pravnim osebam (npr. ustanovam-fundacijam, zavodom, verskim skupnostim, političnim strankam ipd.)

Pravna oseba, ki pridobi status v javnem interesu, s tem sprejme tudi obvezo delovanja na tem področju ter poročanja o izvedenih aktivnostih in rezultatih. Status pa ji prinaša tudi nekaj zelo praktičnih prednosti, med katerimi je zagotovo najbolj dobrodošla ta, da mu lahko katerikoli zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji nameni od 0,1 do 0,5 % svoje dohodnine. To stori tako, da pri pristojnem davčnem uradu ali preko sistema eDavki (http://edavki.durs.si) odda obrazec »ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije«, v katerega vnese svoje podatke in navede društva (zavode ipd.), katerim naj Ministrstvo za finance nakaže del dohodnine, ki jo je posameznik plačal državi (oziroma to praviloma dela njegov delodajalec). Pomeni, da posameznik lahko malenkost vpliva na to, kako bo država porabila denar, ki ji ga mora dati skozi osebni davek (dohodnino).

Najpomembnejše je to, da posameznika, zavezanca za dohodnino, takšna pomoč društvu NIČ NE STANE (ker mu je dohodnina itak obračunana in plačana državi), za društvo pa je VSAK EVRO ŠE KAKO DOBRODOŠEL.

Potrebno je vedeti še nekaj: del dohodnine lahko posameznik nameni le tistim, ki so na seznamu upravičencev do donacij za posamezno leto, ki je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Seznam upravičencev do donacij za leto 2014 je bil objavljen v Uradnem listu 44/14. Dosegljiv je na spletni strani http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=579&sid=1367 . Tam najdete tudi pravne podlage, dodatna pojasnila in obrazec »ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije« (http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1242), katerega najdete tudi med dokumenti na naši spletni strani.

 

Donacija dohodnine društvu REVIVAS vas nič ne stane

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je na osnovi podane vloge društvu REVIVAS Škale z odločbo z dne 30. 12. 2013 podelilo status v javnem interesu na področju kulture. V obrazložitvi je zapisalo, da društvo svoj namen in cilje uresničuje na področju varovanja kulturne dediščine ter da razvija in izvaja programe in projekte, ki prispevajo k ohranjanju krajevne kulturne dediščine.

Društvo REVIVAS Škale skladno s svojim statutom deluje v javnem interesu na področju ohranjanja naravne in kulturne dediščine, razvoja podeželja in turizma. Za status v javnem interesu bi lahko tako teoretično zaprosilo tudi na ministrstvih, pristojnih za gospodarstvo, kmetijstvo in okolje, a so pri teh pogoji za pridobitev statusa zelo oteženi.

Z uvrstitvijo na seznam upravičencev do donacij za leto 2014, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 44/14, so bili izpolnjeni vsi pogoji, da lahko zavezanci za dohodnino namenijo del dohodnine tudi društvu REVIVAS Škale. Sklep s priloženim seznamom upravičencev je objavljen na http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?sop=2014-01-1814, naše društvo pa najdete na strani 38, 4. vrstica.

Vsem, ki boste do konca decembra 2014 na pristojni davčni urad oddali izpolnjen obrazec »ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije« ter poleg svojih podatkov vanj vpisali še

Ime oziroma naziv upravičenca: REVIVAS-DRUŠTVO ZA OŽIVITEV IN PROMOCIJO VASI ŠKALE

Davčna številka upravičenca: 15695794

Odstotek (%): 0,5 %,

bomo zelo hvaležni. To bo pomenilo, da ste majhen delček dohodnine, ki vam jo je odmerila država, preusmerili točno tja, kamor želite, da pride. Ta pomoč vas nič ne stane, nam pa zelo veliko pomeni vsak dodatni evro, ki ga lahko pridobimo za izvajanje naši dejavnosti, predvsem za ohranjanje dediščine.

Pristojni davčni urad za območje upravne enote Velenje je v Velenju, Kopališka cesta 2 a (ob avtobusni postaji). Obrazce lahko izpolnite in oddate tudi ob dogodkih, ki jih bomo še izvedli oziroma na njih sodelovali do konca leta, mi pa bomo poskrbeli, da pridejo pravočasno na davčni urad.

Obrazec »ZAHTEVA za namenitev dela dohodnine za donacije« najdete v rubriki dokumenti ali tukaj.

Če želite pomagati tudi drugim društvom in organizacijam, navedenim v seznamu prejemnikov donacij (to je namreč pogoj, da bo vaša želja uslišana!), navedite v obrazec več upravičencev in v stolpec »odstotek (%) eno od možnih številk 0,5 %, 0,4 %, 0,3 %, 0,2 %, 0,1 % (seštevek vseh ne sme biti večji kot 0,5 %).

Spletna stran za svoje funkcionalnosti uporablja spletne piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Za Prijavo / Registracijo morate omogočiti Piškotke v nasprotnem primeru ta ni mogoča. Ali se strinjate z uporabo spletnih piškotkov na teh straneh? .

Preveri direktivo o piškotkih.

Preprečili ste nalaganje piškotkov. Odločitev lahko prekličete.

Dovolili ste shranjevanje piškotkov na Vaš računalnik. Odločitev lahko prekličete.

Iskanje

Kontakt

Škale 85b, 3320 Velenje, Slovenija

info@revivas-skale.si

041-673-334

https://revivas-skale.si/